Executions in Karelia (1937-1938)

See also The Great Terror in Karelia and “Judges” and Executioners [2]

LOCATION SHOTSTATUSEXECUTIONERS
Medvezhya Gora rail station5,130SandarmokhI.A. Bondarenko, A.F. Shondysh *
Petrozavodsk3,778Krasny Bor,
Zaretskoe graveyard
Travin, Pushkin, Voronkov **
Pudozh377MemorialP.P Beizot, Fedotov
Outskirts of Kem347MemorialP.P. Yermushin, Bezborodov,
Vissarionov, Volodin
Vodorazdel (White Sea Canal,
between locks 6 & 7)
245not foundKryatov, Zhuravlyov, P.V. Smirnov
Segezha rail station211not foundZagoskin
Rugozero village182not foundI.K. Terekhov
Olonets village158MemorialG.G. Goldberg,
Nyuchagin, Rebozov, Solomoisky
Kandalaksha141not foundA.M. Kuznetsov, Bystrov
Belomorsk district62not foundChigaryov, Karyachka, Sveshnikov
Sosnovets rail station54not foundBondarenko
Reboly village41not foundBorder guards;
Grigoryev, Novikov, Velikotny
Nizhne Vyg camp outpost26not found[? added by Dmitriev]
Urosozero rail station16not foundAlexandrov
14 named sites10,768 shotSix identified47 including 19 named below

* with Alexandrov, P.P. Dolinsky, Ivashkevich, Sestrinsky, Tatarsky, Zaitsev (at Sandarmokh).

** with Barsukov, Boriskov, Chukhchin, P.M. Fesko, Konovalov, Malyshev,
A.Ya. Nemtsov, N.G. Tidor, A.A. Toisov, I.I. Volodin, R.I. Yefimov, R.Ye. Yefremov, Yermolayev (“near Petrozavodsk”)

Sources